Proba libreenen bitartez, posible da teknikari edo goi-mailako teknikari titulua eskuratzea dagokion heziketa-zikloa egin baino lehen.

Proba libreetan proba teoriko eta/edo praktiko bat egin behar da heziketa-zikloa osatzen duen modulu profesional bakoitzeko. Modulu profesional guztiak gainditzen badira, Proiektua eta Lantokiko Prestakuntza (LP) moduluak egin behar dira titulua lortzeko (salbu eta hautagaiak ziklo horrekin zerikusia duen aurretiazko lan-esperientzia duelako salbuetsita baldin badago).

Probetan parte hartzeko, ezinbestekoa da aurretiazko izen-ematea egitea. Eskariaren arabera, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak erabakitzen du zein ziklo eta modulutako azterketak egiten diren. Halaber, azterketak LHko zein ikastetxe publikotan egingo diren ere zehazten du. Gerora, plazak urteko deialdian jasotako baremoaren araberako ordenan esleitzen dira.

AURRETIAZKO IZEN-EMATEA

DATA

2024ko martxoaren 12tik 22ra

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK

Adjudikaziodunen behin-behineko zerrendak

DATA

2024ko apirilaren 18a

ERREKLAMAZIOAK

Behin-behineko zerrenden kontra aurkeztutako erreklamazioak.

DATA

2024ko apirilaren 30era arte

BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Adjudikaziodunen behin betiko zerrendak, azterketa-tasak ordaindu aurretik

DATA

2024ko maiatzaren 7a

ORDAINKETA

Prezio publikoaren ordainketa

DATA

2024ko maiatzaren 14ra arte

BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Matrikulatutako pertsonen behin betiko zerrendak

DATA

2024ko maiatzaren 21a

ORDAINKETA

Sarbide-probak gainditu dituzten eta konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko deialdian parte hartu dutenek prezio publikoa ordaintzea.

DATA

Maiatzaren 30etik lehenengo azterketaren aurreko egun baliodunera arte

PROBAK

2024ko ekainaren 1etik 30era

  • Erdi-mailako tituluetarako: 18 urte beteta izatea proba egiten den urtean.
  • Goi-mailako tituluetarako: 20 urte beteta izatea proba egiten den urtean, edo 19, hautagaiak erdi-mailako titulua baldin badu.
  • Heziketa-zikloetara sartzeko baldintzak betetzea.

Izen-ematea egiteko

Baremaziorako

  • Lan-esperientzia aitortzeagatik egiaztatutako konpetentzia-unitateen ziurtagiria.
  • Gainditutako moduluen egiaztagiri ofiziala (ikasketak Elorrieta-Erreka Marin egin ez dituztenek bakarrik aurkeztu behar dute).
BALDINTZAK

  • Erdi-mailako tituluetarako: 18 urte beteta izatea proba egiten den urtean.
  • Goi-mailako tituluetarako: 20 urte beteta izatea proba egiten den urtean, edo 19, hautagaiak erdi-mailako titulua baldin badu.
  • Heziketa-zikloetara sartzeko baldintzak betetzea.
AGIRIAK

Izen-ematea egiteko

Baremaziorako

  • Lan-esperientzia aitortzeagatik egiaztatutako konpetentzia-unitateen ziurtagiria.
  • Gainditutako moduluen egiaztagiri ofiziala (ikasketak Elorrieta-Erreka Marin egin ez dituztenek bakarrik aurkeztu behar dute).

Informazio +

ELORRIETA- ERREKA MARIREN PROBA LIBREEN ESKAINTZA

• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren (LOE) babespean ezarritako lanbide-heziketako tituluak eskuratzeko probak, lege horretatik eratorritako lanbide-heziketako titulu bat eskuratzeko interesa dutenei zuzenduak eta Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetako modalitate presentzialeko hezkuntza-eskaintzaren parte direnak 2023-2024 ikasturtean.
• LOGSE zikloak, 2023-2024 ikasturtean modu presentzialean ematen direnak.

ELORRIETA ERREKA-MARIKO PROBA LIBREEN EGUTEGIA

ITXITA

Egutegia maiatzaren 21etik aurrera argitaratuko da, matrikulatutako pertsonen behin betiko zerrendak egun horretan argitaratuko direlako.

BEHIN BETIKO NOTAK

Ikusi behin betiko emaitzak:

IKASGUNEA