Proba libreenen bitartez, posible da teknikari edo goi-mailako teknikari titulua eskuratzea dagokion heziketa-zikloa egin baino lehen.

Proba libreetan proba teoriko eta/edo praktiko bat egin behar da heziketa-zikloa osatzen duen modulu profesional bakoitzeko. Modulu profesional guztiak gainditzen badira, Proiektua eta Lantokiko Prestakuntza (LP) moduluak egin behar dira titulua lortzeko (salbu eta hautagaiak ziklo horrekin zerikusia duen aurretiazko lan-esperientzia duelako salbuetsita baldin badago).

Probetan parte hartzeko, ezinbestekoa da aurretiazko izen-ematea egitea. Eskariaren arabera, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak erabakitzen du zein ziklo eta modulutako azterketak egiten diren. Halaber, azterketak LHko zein ikastetxe publikotan egingo diren ere zehazten du. Gerora, plazak urteko deialdian jasotako baremoaren araberako ordenan esleitzen dira.

AURRETIAZKO IZEN-EMATEA

ITXITA

DATA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK

ITXITA

 • Adjudikaziodunen behin-behineko zerrendak

DATA

ERREKLAMAZIOAK

ITXITA

 • Behin-behineko zerrenden kontra aurkeztutako erreklamazioak.

DATA

BEHIN BETIKO ZERRENDAK

ITXITA

 • Adjudikaziodunen behin betiko zerrendak, azterketa-tasak ordaindu aurretik

DATA

ORDAINKETA

ITXITA

 • Prezio publikoaren ordainketa

DATA

BEHIN BETIKO ZERRENDAK

ITXITA

 • Matrikulatutako pertsonen behin betiko zerrendak

DATA

ORDAINKETA

ITXITA

 • Sarbide-probak gainditu dituzten eta konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko deialdian parte hartu dutenek prezio publikoa ordaintzea.

DATA

 • Erdi-mailako tituluetarako: 18 urte beteta izatea proba egiten den urtean.
 • Goi-mailako tituluetarako: 20 urte beteta izatea proba egiten den urtean, edo 19, hautagaiak erdi-mailako titulua baldin badu.
 • Heziketa-zikloetara sartzeko baldintzak betetzea.

Izen-ematea egiteko

Baremaziorako

 • Lan-esperientzia aitortzeagatik egiaztatutako konpetentzia-unitateen ziurtagiria.
 • Gainditutako moduluen egiaztagiri ofiziala (ikasketak Elorrieta-Erreka Marin egin ez dituztenek bakarrik aurkeztu behar dute).
BALDINTZAK

 • Erdi-mailako tituluetarako: 18 urte beteta izatea proba egiten den urtean.
 • Goi-mailako tituluetarako: 20 urte beteta izatea proba egiten den urtean, edo 19, hautagaiak erdi-mailako titulua baldin badu.
 • Heziketa-zikloetara sartzeko baldintzak betetzea.
AGIRIAK

Izen-ematea egiteko

Baremaziorako

 • Lan-esperientzia aitortzeagatik egiaztatutako konpetentzia-unitateen ziurtagiria.
 • Gainditutako moduluen egiaztagiri ofiziala (ikasketak Elorrieta-Erreka Marin egin ez dituztenek bakarrik aurkeztu behar dute).

Informazio +

DEIALDIA

ITXITA

 

ELORRIETA ERREKA-MARIKO PROBA LIBREEN EGUTEGIA

ITXITA

 

ELORRIETA ERREKA-MARIKO PROBA LIBREEN EGUTEGIA
BEHIN BETIKO NOTAK

Ikusi behin betiko emaitzak:

IKASGUNEA