Ikasturtean zehar urteko Osasun Planean jasotako helburuak betetzeko hainbat ekintza egiten dira.

2022-2023 ikasturteko ekintzak

  • Sukaldaritza-tailerra, Zereginen Ikaskuntzarako Gelako ikasleentzat.
  • Osasun-arazoak fisiko edo psikosozialak dituzten ikasleei aholkularitza eta babesa ematea eta jarraipena egitea, ikastetxetik kanpoko erakundeekin lankidetzan.
  • Zereginen Ikaskuntzarako Gelako ikasleen senideekin elkartzea, beren seme-alabek erregularki jarduera fisikoak eta autonomia pertsonaleko jarduerak egitea sustatzeko eta ikastetxearekiko duten egokitzapena baloratzeko.
  • Irakasleentzako bihotz-biriketako bizkortze tailerra.
  • Musikoterapia tailerra, goizez.
  • “Arriskua-drogak” tailerra, gazteek drogak kontsumitzearen arriskuak prebenitzeko.
  • “Arriskua-jokoa” tailerra, jokoen eta bideo-jokoen erabilera ez-kontrolatuaren arriskuak prebenitzeko.
  • Bizkaiko Odol Emaileen Elkartearekin lankidetza, ikastetxeko ikasle eta irakasleek odola ematea sustatzeko.
  • Sareko jokoei, kirol-apustuei eta sare sozialei buruzko tailerra.