Elorrieta-Erreka Marin uste dugu gure ikasleek berrikuntzarekin eta esperimentazioarekin zerikusia duten curriculum kanpoko ekimenetan parte hartzeak sendotu eta sustatu egiten dituela beren konpetentzia teknikoak (ikasten duten familia-arloari dagozkionak) eta zeharkako konpetentziak (talde-lana, komunikazioa, negoziazioa, ekimena…), eta horrek lan-merkatuan profesionalki posizionatzen lagunduko diela.

PROIEKTUAK