Lanbide-heziketako zikloen funtsezko helburua ikasleei laneratzea erraztea da.
Horretarako, profil pertsonal bati lotutako ezagutzak eta gaitasun profesionalak ematen dizkiete. 

ERDI-MAILAKO ZIKLO BATEN EZAUGARRIAK (EMHZ) 

 • Lanbideari berezkoak zaizkion lan teknikoak egiteko behar den gaikuntza ematen dute.
 • Prestakuntza-modulu guztiak (irakasgaiak) gainditu eta gero, teknikari titulua eskuratzen da.
 • Bigarren Hezkuntzaren Ondoko heziketaren parte da.

Iraupena: 2 ikasturte.

Erdi-mailako zikloko titulazioarekin honako hauek egin daitezke:

 • Lan-mundura sartzea. 
 • Ikasten jarraitzea: erdi-mailako beste heziketa-ziklo batzuk, batxilergoa eta goi-mailako heziketa-zikloak.

Ziklo bakoitzari berezkoak zaizkion eduki teknikoez gain, EMHZ guztiek daukate Lantokiko Prestakuntzako (LP) modulua. Horren bidez, ikasleek prestakuntza praktikoa jasotzen dute enpresan.

GOI-MAILAKO ZIKLO BATEN EZAUGARRIAK (GMHZ)

 • Hautatutako lanbideari berezkoak zaizkion lanak egiteko gaikuntza emateaz gain, lanaren antolaketarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten gaitasunak garatzeko aukera ematen dute.
 • Prestakuntza-modulu guztiak (irakasgaiak) gainditu eta gero, goi-mailako teknikari titulua eskuratzen da.
 • Goi-mailako heziketaren parte da.

Iraupena: 2 ikasturte.

Goi-mailako zikloko titulazioarekin honako hauek egin daitezke:

 • Lan-mundura sartzea. 
 • Ikasten jarraitzea: goi-mailako beste heziketa-ziklo batzuk, unibertsitateko graduak. 

GMHZ guztiek dute Lantokiko Prestakuntzako (LP) modulua eta Proiektuaren modulua.

LH-KO ZIKLOAK EGITEKO AUKERAK

 • Heziketa-ekintza guztiak aurrez aurre egiten dira ikastetxean.
 • Oro har, 2.000 orduko iraupena dute, bi ikasturtetan banatuta.
 • Ikaskuntza-prozesua ikastetxean eta enpresan egiten da.
 • Lehen urtean, prestakuntza ikastetxean bakarrik egiten da; aldiz, bigarren ikasturtean, ikasleak konbinatu egiten ditu enpresako eta ikastetxeko gaikuntza-prozesuak.
 • Iraupena 2.400 eta 2.800 ordu artekoa da.
 • Eskaintza partzialak aukera ematen du modulu solte eta independenteetan matrikulatzeko; horrela, posible da aldi berean prestakuntza jasotzea eta beste jarduera batzuk aldi berean egitea.
 • Derrigorrezkoa da eskoletara bertaratzea.
 • IKTak eta Internetek ikaskuntza autonomo eta kolaboratiboa errazteko ematen dituzten baliabideak ditu oinarrian.
 • Modulu batzuetan aurrez aurre egin beharreko zati bat daukate.
Aurrez aurre
 • Heziketa-ekintza guztiak aurrez aurre egiten dira ikastetxean.
 • Oro har, 2.000 orduko iraupena dute, bi ikasturtetan banatuta.
Ikas-ekinezko erregimeneko LH Duala
 • Ikaskuntza-prozesua ikastetxean eta enpresan egiten da.
 • Lehen urtean, prestakuntza ikastetxean bakarrik egiten da; aldiz, bigarren ikasturtean, ikasleak konbinatu egiten ditu enpresako eta ikastetxeko gaikuntza-prozesuak.
 • Iraupena 2.400 eta 2.800 ordu artekoa da.
Partziala
 • Eskaintza partzialak aukera ematen du modulu solte eta independenteetan matrikulatzeko; horrela, posible da aldi berean prestakuntza jasotzea eta beste jarduera batzuk aldi berean egitea.
 • Derrigorrezkoa da eskoletara bertaratzea.
Urrutikoa
 • IKTak eta Internetek ikaskuntza autonomo eta kolaboratiboa errazteko ematen dituzten baliabideak ditu oinarrian.
 • Modulu batzuetan aurrez aurre egin beharreko zati bat daukate.