Gure izateko arrazoia ikasleen garapen profesionala sustatzea eta beren laneratzea erraztea da, produkzio-ehunaren beharrizan errealei erantzungo dien gaikuntza-prozesu baten bidez.

Egitekoa

 • Laneratzea errazten duen prestakuntza teknikoa eta humanoa ematen dugu.
 • Balio sozialak eta zentzu kritikoa lantzen ditugu.
 • Parte-hartzea, sormena eta ekintzailetza errazten ditugu.
 • Ikasleen eta ikasle ohien ekintzailetza eta bizitza osoko ikaskuntza sustatzen ditugu.
 • Arreta pertsonalizatua ematen diegu ikasleei, bakoitzaren errendimendu optimoa lortze aldera.
 • Prestakuntzarekiko dauzkaten eskaerak eta itxaropenak errealitate bihurtzen ditugu.
 • Komunikazio arina daukagu familiekin eta ikasleek lan egiteko edo praktikak gauzatzeko hautatutako enpresekin.

“Elorrieta-Erreka Marirentzat ikasleei eman beharreko arreta ez da bukatzen beren ikasketak amaitzen dituztenean; harremanetan jarraitzen dugu profesionalki eta pertsonalki bizitza osoan zehar garatzen laguntzeko”.

Ikasleen, irakasleen eta irakasleak ez diren langileen arteko harremanean eta elkarrizketan oinarritutako lankidetzak eta adostasunak sustatzen ditugu. Horretarako, ezinbestekoa da gure irakasleek zeharka eta sailartean egiten duten TALDE-LANA.

Euskadiko Lanbide Heziketaren eta Elorrieta-Erreka Mari LHIIren prestigioa eta gizarte-aitorpena areagotzen laguntzen dugu, talde-lanari, irakasleen etengabeko prestakuntzari, gure instalazio eta ekipoen etengabeko berrikuntzari eta gure ikastetxeak gizarteari ematen dion irudiari jartzen diogun arretari esker.

Ikuspegia

Produkzio-ehunarekiko dugun harremanak eta prestakuntzaren eta teknologia-berrikuntzaren alorrean gertatzen diren aldaketetara egokitzeko gaitasunak gizarte gisa gure oraina eta etorkizuna hobetzeko gai diren pertsona kualifikatu eta ahaldunduekin amestera eramaten gaituzte. 

Balioak

Hauxe da gure kulturaren muina:

 • Ekintzailetza. Ikasleak nahi duten tokira irits daitezke; ekintzailetzaren kultura sustatzen dugu.
 • Erantzukizuna eta berdintasuna. Arduratsuak eta ekitatiboak izanda baino ezin dugu taldean lan egin. 
 • Bizikidetza eta komunikazioa elkarrekin hazteko.
 • Inklusioa. Ez da inor kanpoan geratzen.
 • Berrikuntza. Etengabe gabiltza ikasten eta hobekuntzak egiten.
 • Aitorpena. Gure ikasle ohiak dira aitorpen horren erakusgarri. Halaber, argi ikusten da enpresa-ehunarekiko dugun harreman onean.
 • Jarrera positiboa, zintzotasuna eta errespetua. Pertsonak prestatzeko eta gizarte gisa aurrera egiteko gaude hemen.
 • Ingurumenaren babesa, eta segurtasuna eta osasuna. Gure kezken artean daude ekosistema zaintzea eta mantentzea eta gure ikastetxearekin harremanetan dauden pertsonen segurtasuna eta ongizatea bermatzea.