Zuzenean sar daiteke hauetakoren bat edukita:

 • DBHko edo maila akademiko handiagoko titulu bat (batxilergoa, unibertsitatea, goi-mailako teknikaria…).
 • Oinarrizko LHko titulua.
 • Teknikari edo teknikari laguntzaile titulua.
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko sarbide-proba.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
 • Hasierako lanbide-prestakuntzarako programa bateko derrigorrezko moduluak gainditu izana.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztunaren (BBB) lehen 2 ikasturteak gainditu izana, gehienez ere 2 irakasgai suspendituta.
 • Irakaskuntza Ertainen Erreformako (IEE) lehen ziklo esperimentaleko 2. maila gaindu izana.
 • Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) atalean jasota dauden goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea.
 • Atzerriko ikasketak arestian zerrendatutako tituluren batekin homologatu izanaren egiaztagiria.

Zuzenean sar daiteke hauetakoren bat edukita: 

 • Batxilergoko titulua edo titulu baliokideren bat.
 • Erdi-mailako edo goi-mailako teknikari titulua
 • Teknikari espezialista titulua.
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko sarbide-proba.
 • Unibertsitateko titulua.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
 • Batxilergo esperimentaleko (IEE) modalitateren baten 2. maila gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak arestian zerrendatutako tituluren batekin homologatu izanaren egiaztagiria.
ERDI-MAILAKO ZIKLOAK

Zuzenean sar daiteke hauetakoren bat edukita:

 • DBHko edo maila akademiko handiagoko titulu bat (batxilergoa, unibertsitatea, goi-mailako teknikaria…).
 • Oinarrizko LHko titulua.
 • Teknikari edo teknikari laguntzaile titulua.
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko sarbide-proba.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
 • Hasierako lanbide-prestakuntzarako programa bateko derrigorrezko moduluak gainditu izana.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztunaren (BBB) lehen 2 ikasturteak gainditu izana, gehienez ere 2 irakasgai suspendituta.
 • Irakaskuntza Ertainen Erreformako (IEE) lehen ziklo esperimentaleko 2. maila gaindu izana.
 • Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) atalean jasota dauden goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea.
 • Atzerriko ikasketak arestian zerrendatutako tituluren batekin homologatu izanaren egiaztagiria.
GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA

Zuzenean sar daiteke hauetakoren bat edukita: 

 • Batxilergoko titulua edo titulu baliokideren bat.
 • Erdi-mailako edo goi-mailako teknikari titulua
 • Teknikari espezialista titulua.
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko sarbide-proba.
 • Unibertsitateko titulua.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
 • Batxilergo esperimentaleko (IEE) modalitateren baten 2. maila gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak arestian zerrendatutako tituluren batekin homologatu izanaren egiaztagiria.
 • Titulazio horietakoren bat ez edukitzekotan, sarbide proba  egin behar da.

Lanerako prestakuntza

Katalogo Modularrari lotutako ikastaroetan sartzeko baldintzak eskainitako prestakuntzaren kualifikazio-profesionalaren mailaren araberakoa da.

1. MAILA

Ez dago baldintzarik.

2. MAILA

DBHko titulua.

2. mailako beste profesionaltasun-ziurtagiri bat.

1. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat, betiere lan-arlo berekoa bada.

Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintzak betetzea edo erdi-mailako zikloetarako sarbide-probak egin izana.

25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko sarbide-proba.

3. MAILA

 • Batxilergoko titulua.
 • 3. mailako beste profesionaltasun-ziurtagiri bat.
 • 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat, betiere lan-arlo berekoa bada.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintzak betetzea edo goi-mailako zikloetarako sarbide-probak egin izana.
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko sarbide-proba.