Instalazio termiko eta fluidodunen (berotzeko, hozteko eta aireztatzeko instalazioak) muntatze- eta mantentze-industrietan jardun nahi baduzu, ez zaizu horretarako tokirik faltako!

Hau da zure zikloa!

Ziklo honetan industria-prozesuetan eta eraikinetan instalazio termiko eta fluidodunak muntatzeko eta mantentzeko lanak planifikatzen, kudeatzen eta ikuskatzen ikasiko duzu: matxurak diagnostikatzen eta kokatzen, instalazioa abian jartzen, instalazioak konfiguratzen, kostuak kalkulatzen…
Hori guztia indarreko erregelamendu eta arauen arabera egingo duzu, kalitateko, segurtasuneko eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloetan ezarritakoari jarraikiz.

KODEA: IMMI3

Titulua:
Instalazio termikoen eta fluidodunen proiektuen garapeneko goi-mailako teknikaria

Ikasketa mota:
Goi-mailako zikloa


Iraupena: 2.000 o.


Hizkuntza: ABD


Lan-poltsa propioa
Ikasenplegu


Nazioartekotze-bekak


Metodologia
berritzaileak


Txandakako lanbide
heziketa duala

 • Instalazio termikoak eta fluidodunak mantentzeko prozesuak planifikatzea eta programatzea.
 • Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntatzaileen taldeko burua.
 • Mantentzaile-burua.
 • Bero-instalazioak mantentzeko taldeko burua.
 • Industria-hotzeko teknikaria.
 • Frigorista.
 • Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko teknikaria.
 • Fluidoak banatzeko sareetako eta sistemetako teknikaria.
 • Bero-instalazioetako teknikaria.
 • Produkziorako instalazio osagarriak mantentzeko teknikaria.
 • Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioen instalatzailea.
 • Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioen mantentzailea.
 • Instalazio termikoen muntaiaren ikuskatzailea.

1. maila

0120Sistema elektrikoak eta automatikoak198 o.
0121Ekipamendu eta instalazio termikoak231 o.
0122Instalazioak muntatzeko prozesuak231 o.
0123Instalazioen irudikapen grafikoa132 o.
0124Energia berriztagarriak eta eraginkortasun energetikoa99 o.
0138Laneko prestakuntza eta orientabidea99 o.

2. maila

0133Muntaiaren, kalitatearen eta mantentzearen kudeaketa80 o.
0134Instalazio termikoen eta fluidodunen konfigurazioa140 o.
0135Hozteko eta girotzeko instalazioak mantentzea140 o.
0136Bero- eta fluido-instalazioak mantentzea140 o.
0137Instalazio termikoak eta fluidodunak mantentzeko proiektua50 o.
E200Ingeles teknikoa40 o.
0139Enpresa eta ekimen sortzailea60 o.
0140Lantokiko prestakuntza360 o.

Hona hemen gure proposamenak:

 • Goi-mailako beste heziketa-ziklo bat, modulu batzuk baliozkotzeko aukerarekin.
 • Erdi-mailako heziketa-zikloak, modulu batzuk baliozkotzeko aukerarekin.
 • Unibertsitateko ikasketak, baliozkotzeak egiteko aukerarekin.
Guia-informacion-y-asistencia-turisticas-gs-600
LAN-IRTEERAK
 • Instalazio termikoak eta fluidodunak mantentzeko prozesuak planifikatzea eta programatzea.
 • Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntatzaileen taldeko burua.
 • Mantentzaile-burua.
 • Bero-instalazioak mantentzeko taldeko burua.
 • Industria-hotzeko teknikaria.
 • Frigorista.
 • Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko teknikaria.
 • Fluidoak banatzeko sareetako eta sistemetako teknikaria.
 • Bero-instalazioetako teknikaria.
 • Produkziorako instalazio osagarriak mantentzeko teknikaria.
 • Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioen instalatzailea.
 • Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioen mantentzailea.
 • Instalazio termikoen muntaiaren ikuskatzailea.
PRESTAKUNTZA-PLANA

1. maila

0120Sistema elektrikoak eta automatikoak198 o.
0121Ekipamendu eta instalazio termikoak231 o.
0122Instalazioak muntatzeko prozesuak231 o.
0123Instalazioen irudikapen grafikoa132 o.
0124Energia berriztagarriak eta eraginkortasun energetikoa99 o.
0138Laneko prestakuntza eta orientabidea99 o.

2. maila

0133Muntaiaren, kalitatearen eta mantentzearen kudeaketa80 o.
0134Instalazio termikoen eta fluidodunen konfigurazioa140 o.
0135Hozteko eta girotzeko instalazioak mantentzea140 o.
0136Bero- eta fluido-instalazioak mantentzea140 o.
0137Instalazio termikoak eta fluidodunak mantentzeko proiektua50 o.
E200Ingeles teknikoa40 o.
0139Enpresa eta ekimen sortzailea60 o.
0140Lantokiko prestakuntza360 o.
IKASTEN JARRAITU NAHI DUZU ZIKLOA BUKATU ETA GERO?

Hona hemen gure proposamenak:

 • Goi-mailako beste heziketa-ziklo bat, modulu batzuk baliozkotzeko aukerarekin.
 • Erdi-mailako heziketa-zikloak, modulu batzuk baliozkotzeko aukerarekin.
 • Unibertsitateko ikasketak, baliozkotzeak egiteko aukerarekin.
Guia-informacion-y-asistencia-turisticas-gs-600

Sartzeko baldintzak

Informazio gehiago nahi duzu?

Dagoeneko erabakita daukazu zer ikasiko duzun?

ESKATU INFORMAZIO GEHIAGO